Медицинский центр Био-медика

Комплекс "Діабетичний"

Код - 1895
Ціна - 690 грн.

Склад комплексу:
- Креатинін в сироватці
- C-реактивний білок (СРБ)
- Глюкоза (сироватка)
- Інсулін
- С-пептид (з'єднуючий пептид)
- Індекс НОМА,
- Глікований гемоглобін (HbA1c)
- Тригліцериди (ТГл)
- Загальний холестерин (ХС)
- Глюкоза в сечі,
- Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС),
- Бета-холестерин (ЛПНЩХС),
- Мікроальбумін в сечі

Про правила підготовки до досліджень, вартість і терміни виконання можна дізнатися за телефоном: 095-157-8-777