Медицинский центр Био-медика

Комплекс "Біохімія мінімальна"

Код - 4868
Ціна - 460 грн

Склад комплексу:
- Білірубін і його фракції
- Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- Креатинін
- Сечовина
- Тригліцериди (ТГл)
- Загальний холестерин
- Альфа-холестерин
- Бета-холестерин
- Індекс атерогенності
- Тимолова проба
Про правила підготовки до досліджень, вартість і терміни виконання можна дізнатися за телефоном: 095-157-8-777

Товары и услуги

био